Druk i kolportaż

Druk i kolportaż gazety pokładowej Kolei Śląskich.
Produkcja odzieży reklamowej