KOLEJ PO ŚLĄSKU.  Od pierwszego do ostatniego numeru naszym udziałem stał się druk rolowy i kolportaż gazety pokładowej Kolei Śląskich. Drukowana w nakładzie 50 tys sztuk trafiała do pasażerów korzystających z usług regionalnego przewoźnika na terenie całego Śląska. | Projekt przygotowany przez Klienta