Pies z odzysku

Recyklingowy pies wykonany z makulatury dla kampanii społecznej PSIA MAĆ, mającej na celu m.in. promocję adopcji bezdomnych psów.