PSIA MAĆ. Kampania społeczna

Psia Mać to nasz autorski projekt o charakterze non-profit. Impulsem do jego stworzenia była likwidacja pseudohodowli (2011 r.), w której wynędzniałe psy umierały śmiercią głodową. Hasło pilotujące kampanię w brutalny sposób przywołuje stylistykę znaną z gazetek promocyjnych hipermarketów. Konfrontacja mechanizmu sklepowej promocji dobitnie uzmysławia, w jaki sposób psy są traktowane w pseudohodowlach.

Więcej o projekcie na: psia-mac.pl i facebook.com/psiamac