historia

Posted by | 10 listopada, 2021
Fajne logo czyli jakie?

Pisanie metatekstów pokazujących od kuchni, jakie zależności składają się na proces tworzenia marki bywa trudne. Z jednej strony trzeba pokazać poszczególne elementy wpływające na tworzenie się sensu, a z drugiej...

Zobacz więcej
historia reklamy - agencja reklamowa katowice
Posted by | 20 lipca, 2021
Zarys dziejów reklamy

Początkowo reklama miała charakter przekazu ustnego, kiedy to ustnie na targowiskach oferowano swoje produkty. Podstawą znaczenia stało się łacińskie -clamo , oznaczające mówić, głosić, nawoływać, obecny w słowie re-clamo przedrostek...

Zobacz więcej