brief – strona internetowa

BRIEF – STRONA INTERNETOWA

Leave this field blank
( nazwa, branża, specjalizacja, rodzaje usług, produktów... )
( orientacyjna charakterystyka klienta idealnego - młodzież, przedsiębiorcy, placówki oświatowe itp.)
( jeżeli tak, to proszę opisać jego najważniejsze cechy )
(proszę opisać strukturę, nazwy podstron i ewentualnych kolejnych podrzędnych stron do podstron)
Proszę o wskazanie 3-5 stron, które się Państwu podobają
(kreacja marki, przedstawienie oferty, promocja produktów, informacja, rozrywka, edukacja... )
(pytanie dodatkowe, do uzupełnienia w przypadku chęci stworzenia na stronie zakładki HISTORIA FIRMY)
(proszę opisać dodatkowe elementy, które powinna zawierać strona internetowa)
(czy i jakie social media planują Państwo podpiąć do nowej strony)
( jeżeli tak, proszę podać w jakich językach ma zostać wykonana )
( proszę podać sugerowaną datę zakończenia )
( elementy dodatkowe nie wymienione w opisie )