Zarys dziejów reklamy

Zarys dziejów reklamy

Blog Zarys dziejów reklamy Reklama nie jest wynalazkiem ani współczesności ani minionego stulecia Początkowo reklama miała charakter przekazu ustnego, kiedy to ustnie na targowiskach oferowano

Czytaj więcej