Blog

Zarys dziejów reklamy

Reklama nie jest wynalazkiem ani współczesności ani minionego stulecia

Początkowo reklama miała charakter przekazu ustnego, kiedy to ustnie na targowiskach oferowano swoje produkty. Podstawą znaczenia stało się łacińskie -clamo , oznaczające mówić, głosić, nawoływać, obecny w słowie re-clamo przedrostek -re dokumentuje charakter czynności, polegającej na wielokrotnym mówienieniu, które do dziś obecne jest jako reklama.

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.”
– HENDERSON STUART

Reklama narodziła się w Babilonie, a jej rozwój zawsze katalizowany był rozwojem handlu i zwiększającą się konkurencją na rynku usług i towarów.

NIE MARTW SIĘ KIMŚ, KTO OFERUJE NIŻSZE CENY
MARTW SIĘ KIMŚ, KTO OFERUJE LEPSZE WRAŻENIA.

W tym prostym zdaniu streszcza się istota bycia atrakcyjnym dla potencjalnych klientów. Najstarszą udokumentowaną formą reklamy tabliczki gliniane, których wiek archeolodzy datują na około 3000 lat przed naszą erą. Znaleziono je w Babilonie a ich treść dotyczy ogłoszenia szewca, skryby oraz handlowca sprzedającego jakąś maść. Dziś nazwalibyśmy to ulotka.

OUTDOOR W POMPEJACH

Inną formą informowania klientów o swoich usługach było umieszczanie napisów na murach domów. Poza formą funkcja tych napisów niczym nie nie różni się od dzisiejszego outdooru, tablic dojazdowych czy banerów reklamowych umieszczanych na dziko w szczerym polu. Sarinus, właściciel pompejskiej tawerny instruował swoich gości słowami:

„Podróżniku udający się do dwunastej wieży,
swą tawernę ma tam Sarinus.
Wstąp-zapraszamy. Bywaj”.

Średniowiecze i stworzenie maszyny drukarskiej przez Gutenberga(1445 r), było kamieniem milowym i dawało ogromne możliwości rozwoju wielu dziedzin życia. To wtedy powstała pierwsza prasa ulotna, którą wieszano na ścianach budynków, rozprowadzano wśród ludzi umiejących czytać. Specyfika tamtych czasów, a więc fakt, iż to duchowieństwo było przede wszystkim odbiorcą tego typu publikacji, sprawiła, że pierwsza drukowana reklama była dedykowana właśnie duchowieństwu i dotyczyła wskazówek na okres Wielkiejnocy. Jej autorem był William Caxton. Rok 1525 przyniósł wydanie pierwszej broszury drukowanej (Niemcy).

REKLAMA PRASOWAPrzyjmuje się, że pierwsza reklama prasowa pojawiła się 14 października 1612 w Paryżu w gazecie „Journal General d’Affiches”, a dwadzieścia lat później w tygodniku „Rebadota” istniały już stałe rubryki dedykowane drobnym ogłoszeniom. Początkowo treść ogłoszeń promocyjnych przygotowali dziennikarze lub pisarze, poeci, doskonale władający słowem.

PRZEŁOM W MYŚLENIU O REKLAMIE

Przełom w myśleniu o reklamie i poszerzenie jej funkcji widać szczególnie w okresach trudnych dziejowo. Wynalezienie prądu, rozwój techniki i przemysł, wzrost konkurencji, działania wojenne i ruchy społeczne sprawiły, że reklama, jej formaty, znalazły zastosowanie w działaniach zwanych dziś PRowymi (public relations). Historia nazywała to „reklamą w służbie społeczeństwu”. Materiały reklamowe przestają dotyczyć usług, a zaczynają wspierać działania patriotyczne, narodowe czy niestety fanatyczne i propagandowe, pozwalającym wywierać nie zawsze korzystny wpływ na rzeczywistość.

REKLAMA W POLSCE

W Polsce reklama rozkręciła się stosunkowo późno, bo dopiero około roku 1925, kiedy to profesor Olgierd Langer jako pierwszy w kraju zaczął cykl o reklamie w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie. Hasło reklamowe „Cukier krzepi” wymyślone przez Melchiora Wańkowicz przyniosło mu wielkie honoraria.

– 2 sierpnia 1926 roku – ustawa o reklamie, będąca pierwszym aktem regulującym działalność reklamową w Polsce
– 1928 – powstaje Polski Związek Reklamy
– 1929 – założenie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism, którego zadaniem była m.in. mediacja w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji.
– lata 30-tych – rozwój reklamy prasowej, kin i radia

REKLAMA PO COVID-19

Izolacja społeczna, lockdowny, ograniczony dostęp do instytucji kulturalnych, zmiana modelu pracy, kompletnie nowa rzeczywistość zrewidowały dotychczasowe sposoby komunikacji. Zmieniły się formy sprzedaży, formaty promocji, kanały informacyjne i formy transmisji danych. Postępująca cyfryzacja społeczeństwa przy jednoczesnym braku dostępu do starych metod sprzedaży i promocji sprawiły, że Internet staje się główną kanałem sprzedaży.

Post tag :

Blog

Zobacz także

Brief agencyjny: klucz do sukcesu Twojej kampanii reklamowej

Brief agencyjny: klucz do sukcesu Twojej…

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie skuteczna reklama wymaga nie tylko…

Udana współpraca z agencją reklamową

Udana współpraca z agencją reklamową

Spora część napięcia między klientem a agencją bierze się…

Przemyślana identyfikacja wizualna

Przemyślana identyfikacja wizualna

Blog Przemyślana identyfikacja wizualna Przemyślana identyfikacja wizualna To coś…